Торгівельні марки прайс

ТОРГІВЕЛЬНІ МАРКИ

ПРАЙС ДІЙСНИЙ з 01.01.2019.

Послуги Гонорар (грн) Держ.збір, мито, послуги

Пат.відомства (грн)

Загальна вартість (грн)
1 Проведення пошуку на тотожність і схожість із зареєстрованими  і поданими на реєстрацію ТМ
10 робочих днів
Словесне чи зображувальне позначення в одному класі МКТП 380 864 1244
за кожний наступний клас МКТП 150 174 324
Комбіноване позначення в одному класі МКТП 380 1728 2108
за кожний наступний клас МКТП 150 348 498
Аналіз та висновок патентного перевіреного за результатами проведення попереднього пошуку по всім підставам для відмови 500 500
4 робочих дні
Словесне чи зображувальне позначення в одному класі МКТП 760 1728 2488
за кожний наступний клас МКТП 300 348 648
Комбіноване позначення в одному класі МКТП 760 3455 4216
за кожний наступний клас МКТП 300 693 993
2 Проведення пошуку на тотожність і схожість із зареєстрованими  і поданими на реєстрацію ТМ
8 робочих днів
Словесне чи зображувальне позначення в одному класі МКТП 300 1200 1500
Комбіноване позначення в одному класі МКТП 300 2400 1500
Аналіз та висновок патентного перевіреного за результатами проведення попереднього пошуку по всім підставам для відмови 300 300
3 Проведення пошуку по найменуванню власника / заявника
16 робочих днів 300 600 900
6  робочих днів 300 1800 2100
4 Моніторинг
Моніторинг поданих на реєстрацію заявок на ТМ по словесному (або зображувальному) позначенню в одному класі МКТП 380 120 500
за кожний наступний клас МКТП 150 24 174
Моніторинг поданих на реєстрацію заявок на ТМ по комбінованому позначенню в одному класі МКТП 380 240 620
за кожний наступний клас МКТП 150 48 198
5 Складання та подача заявки ТМ
В одному класі МКТП 1000 1000 2000
за кожний наступний клас МКТП 150 1000 1150
Додатково за індивідуальний  підбір товарів і/або послуг 500/год 500/год
Додатково за кольорове зображення 500 500
Додатково за включення до ТМ позначення, яке відображує  назву держави «Україна» та/або двобуквений код країни «UA» 5000 6000 11000
За подання заявки кількома заявниками 200 + 30% до суми збору за подачу заявки 200% +30% до суми збору за подачу заявки
6 Дії на етапі проведення експертизи
Відповідь на запит формальної експертизи від 200 від 200
Відповідь на запит кваліфікаційної експертизи від 750 від 750
Подача  клопотання про продовження / поновлення  строків діловодства за заявкою 500 400 900
Поділ заявки
Підготовка та подання клопотання щодо внесення до заявки змін, пов’язаних з її поділом 500 500 1000
складання  та подання виділеної завки на реєстрацію торгівельної марки 300 1700 2000
7 Прискорення
Проведення прискореної заявки на ТМ через 3 місяці з моменту подачі заявки на знак ( термін реєстрації з моменту подачі заявки до отримання свідоцтва 7-8 місяців)
Словесне чи зображувальне позначення в одному класі МКТП 1400 5220 6620
за кожний наступний клас МКТП 100 612 712
Комбіноване ТМ в одному класі МКТП, якщо не проводився пошук 1400 9396 10796
за кожний наступний клас МКТП 100 960 1060
8 Публікація та видача свідоцтва
Публікація про видачу свідоцтва на ТМ (в одному класі) 400 150 550
за кожний наступний клас МКТП 150 150
за додаткове кольорове зображення 100 100
Держмито за видачу свідоцтва на ТМ 85 85
9 Внесення змін
Внесення змін до матеріалів заявки за ініціативою заявника (зміна найменування, імені, адреси, представника) 500 100- 500 600-100
Внесення змін в заявку при передачі прав на заявку та підготовка  стандартного договору ро передачу прав на ТМ / передачу прав на заявку 1300 600 1900
Внесення змін до Державного реєстру щодо свідоцтва ТМ 600 800 1400
10 Продовження терміну дії реєстрації
Продовження терміну дії Свідоцтва на ТМ (зареєстровану в одному класі МКТП), власником якого є одна особа 600 3000 3600
додатково за кожен наступний клас 300 300
якщо власниками є кілька осіб 130% від суми збору залежно від кількості
Продовження терміну дії Свідоцтва на ТМ (зареєстровану в одному класі МКТП) власником якого є одна особа протягом 6 місяців після закінчення строку дії свідоцтва 600 4500 5100
додатково за кожен наступний клас 450 450
якщо власниками є кілька осіб 130% від суми  збору залежно від кількості класів
11 Спори
Підготовка та подача мотивованої відповіді на користь реєстрації ТМ на попереднє повідомлення про відмову Патентного відомства від 3500 від 3500
Підготовка та подача мотивованої відповіді на користь реєстрації ТМ на попереднє повідомлення про відмову Патентного відомства

(якщо заявка була подана самостійно, через іншого патентного повіреного)

від 4000 від 400
Подача заперечення проти рішення за заявкою на ТМ  до Апеляційної палати від 3000 від 3000
Участь в одному засіданні Апеляційної палати 1500 1500
Подача мотивованого заперечення проти заявки щодо невідповідності зазначеного в ній позначення умовам надання правової охорони від 4000 1000 від 5000
Подача відповіді на заперечення третьої особи проти заявки клієнта від 5000 від 5000
12 Передача прав
Стандартний договір про передачу прав на ТМ 1000 1000
за кожну наступну ТМ 300 300
Оформлення та подача і Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію про передачу прав на ТМ 500 600 1100
за кожну наступну ТМ 400 400 800
13 Ліцензування прав
Стандартний ліцензійний договір на ТМ 2500 2500
за кожну наступну ТМ 300 300
Оформлення та подача і Патентне відомство заявочної документації на реєстрацію ліцензійного договору на використання на ТМ 500 400 900
за кожну наступну ТМ 400 400
14 Інші послуги
Отримати копії матеріалів заявки 500 від 87 (залежно від кількості сторінок) від 587 (залежно від кількості сторінок)
Отримання довідки про дію в Україні міжнародної реєстрації ТМ 500 87 587
Отримання витягу з Державного реєстру на ТМ 500 100 600
Отримання  дублікату свідоцтва на ТМ 500 100 600
Усна консультація юриста з реєстраційних дій 500/год 500/год
Усна консультація з податкових питань в т.ч. податковому режиму «роялті» 1500/год 1500/год
15 Міжнародна реєстрація за Мадридською системою
Складання і подання в Патентне відомство заявки на міжнародну реєстрацію ТМ (за 3 класи, 3 країни) 3500 600 + збір у швейцарських франках 4100 + збір у швейцарських франках
за кожну наступну ТМ 300 300
за кожну наступну ТМ3 300 300
Складання та подача документів по передачі прав на міжнародну ТМ 3500 177 швейцарських франка 3500+177

швейцарських франка

Внесення змін до даних міжнародної реєстрації(зміна найменування, імені, адреси) 2000 150 швейцарських франків 2000+150

швейцарських

франків

Ведення листування з діловодства з патентними повіреними інших країн, контроль термінів, оплат 20% від гонорару ПП іншої країни , але не менше ніж 50 євро 20% від гонорару ПП іншої країни , але не менше ніж 50 євро
Продовження терміну дії міжнародного свідоцтва на ТМ 2500 600 + збір у швейцарських франках 3100 + збір у швейцарських франках
Переклад і аналіз попередньої відмови в реєстрації ТМ 900 900