Юридичний супровід Start Up

– Первинна консультація, виявлення потенційних ризиків;
– Розробка повного пакету документів;
– Вибір системи оподаткування;
– Розробка системи корпоративної безпеки (створення локальної нормативної бази:
трудові
договори, правила внутрішнього розпорядку, описання бізнес процесів(політика
компанії,
інструкції, регламенти);
– Організація договірної роботи, навчання співробітників (договори, перевірка
контрагентів);
– Оформлення правовідносин власників компаній.