Інтеллектуальна властність

Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності:
– Проведення досліджень та патентно-інформаційних пошуків, аналіз результатів, виявлення
ризиків і способів їх мінімізації;
– Реєстрація (національна система, міжнародна система) об’єктів права інтелектуальної
власності;

– Підтримання чинності та продовження терміну дії охоронних документів на об'єкти
інтелектуальної власності;
– Консультування, реєстрація, захист авторського та суміжного права;
– Митний захист прав;
– Інтелектуальна безпека бізнесу.
Угоди у сфері інтелектуальної власності
– Підготовка ліцензійних договорів, а також договорів про передачу виключних прав
інтелектуальної власності;
– Консультування з питань податкових наслідків виплати роялті, у тому числі на користь
нерезидента;
– Підготовка договорів франчайзингу;
– Проведення аудиту об’єктів права інтелектуальної власності під час злиття/поглинення,
продажу бізнесу.
Захист прав на обєкти інтелектуальної власності
– Представництво інтересів клієнтів у судових спорах щодо захисту прав інтелектуальної
власності;
– Представництво інтересів клієнтів щодо припинення недобросовісної конкуренції;
– Представництво інтересів клієнтів у митній службі щодо припинення незаконного
імпорту/експорту (в тому числі транзитного);
– Захист прав на торговельні марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні
зазначення, компонування (топографію) інтегральних мікросхем, сорти рослин;
– Визнання торгової марки добре відомою;
– Захист даних та конфіденційної інформації.

 

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Авторські права (для резидентів України) Авторські права (для нерезидентів України)
ПРАЙС ДІЙСНИЙ З 01.01.2018.
РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА ДОГОВОРІВ
Гонорар юриста Державний збір, мито (грн) Загальна вартість з урахуванням зборів та послуг юриста
1.Фізичні особи 1500 63.73 1563.75
Юридичні особи 1500 187 1687
РЕЄСТРАЦІЯ ДОГОВОРІВ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР
2. Фізичні особи 1500 72.25 1572.25
Юридичні особи 1500 195.5 1695.5
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
3. Аналіз і редагування   наданих документів з метою реєстрації 1200 год 1200 год
Усна консультація юриста з реєстраційних дій 1200/год (перші 30 хв. безкоштовно) 1200/год (перші 30 хв. безкоштовно)
Усна консультація з податкових питань, в т. ч. щодо податкового режиму «роялті» 3000/год 3000/год