Blog

Для чого бізнесу торговельні марки?

Для чого бізнесу торговельні марки — Значення торгових марок для сучасного бізнесу важко переоцінити. Адже саме з торговою маркою у споживачів асоціюється Ваш товар чи послуга, якість та сервіс, що надається Вами. Зареєстрований знак для товарів і послуг (торговельна марка) виступає своєрідним захистом та гарантією Ваших прав. А тому, ми рекомендуємо саме на початку бізнесу чи на початку введення продукту на ринок зареєструвати торговельну марку, що буде наноситися на товар, використовуватися при наданні певних послуг.
Окрім того, існує можливість замовлення інформаційного пошуку на тотожність і схожість із зареєстрованими і/або поданими на реєстрацію знаками, що дозволяє попередити отримання відмови в реєстрації та вирішити чи буде взагалі можливість зареєструвати такий знак.
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає способи використання торговельних марок правовласниками такі як:
– нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
– застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
– застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Також законом передбачено, що власник Свідоцтва на знак для товарів і послуг має виключне право на захист своїх прав шляхом заборони іншим особам використання без його згоди:
– зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
– зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
– позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
– позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Таким чином, реєстрація торговельної марки допомагає боротися з підробками, фальсифікованою продукцією, контрафактом.
Окрім того, у випадку якщо ви не зареєстрували торговельну марку, Ваші товари та послуги стають відомими та споживачі починають впізнавати та виокремлювати їх серед інших товарів чи послуг, недобросовісні особи можуть скористатися цим та зареєструвати права на торговельну марку на свою користь.
Або у випадку, якщо такий знак вже зареєстрований іншими особами, то ви можете відстоювати свої права, лише в якості попереднього користувача, який використовував цей знак, але ви не набуваєте виключних майнових прав інтелектуальної власності.
Переваги, які забезпечує реєстрація знака для товарів і послуг:
– юридичний захист Ваших прав;
– зростання репутації Вашої компанії;
– охорона Ваших товарів і послуг від незаконної імітації та контрафакту (в т.ч. внесення до митного реєстру);
– можливість продажу або передачі частини прав на використання торговельної марки за винагороду;
– можливість реєстрації домену порядку «.ua».

Що ж може бути об’єктом знака для товарів і послуг?

Об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Реєстрація торговельної марки надає територіальну охорону.
За видом торговельна марка може бути:
– словесною,
– зображувальною,
– комбінованою.
Для реєстрації торговельної марки, повинні бути дотримані вимоги, зокрема:
– знак не повинен суперечити публічному порядку, принципам гуманності та моралі, вимогам законодавства щодо «декомунізації»;
– позначення не може імітувати офіційні назви держав, герби, символіку, нагород тощо.

Не можуть бути зареєстровані торговельні марки, які :
– не мають розрізняльної здатності, наприклад, складаються лише з однією літери, що написана звичайним шрифтом ;
– є загальновживаними позначенням, символами, термінами для товарів і послуг певного виду, наприклад, «ксерокс» ;
– складаються лише з позначень, що є описовими для товарів і послуг певного виду, наприклад, ТМ «олія» для класу товарів із маслами ;
– є оманними, або можуть ввести в оману, наприклад, «найкращий шоколад», «кафе № 1» тощо.
Торговельна марка реєструється у вибраних заявником класах відповідно до Міжнародної класифікації товарів, послуг (МКТП), що являє собою єдину систему класифікації. МКТП поділений на дві частини: (з 1-го по 34-й клас) стосується класифікації товарів, інша (з 35-го по 42-й клас) — класифікації послуг.
Через те що, знак для товарів і послуг реєструється конкретно для вибраних видів товарів та/чи послуг, то необхідним кроком є обрання цих класів. Наразі використовується десята редакція МКТПУ, наші юристи із радістю Вам допоможуть із вибором того чи іншого класу, що буде відповідати саме Вашій діяльності. Важливе значення має той факт, що «доповнити» зареєстровану торговельну марку «новими» класами неможливо. У випадку виникнення потреби розширення класів, необхідно буде подавати нову заявку на реєстрацію знака.
Окрім того, зверніть увагу, що якщо торговельна марка не використовується понад трьох років, її можуть анулювати зацікавлені особи повністю або частково (у класах, в яких торговельна марка не використовується).
Зареєстрована торгова марка є юридичною гарантією захисту Ваших прав та підтверджує високу ділову репутацію Вашої компанії для споживачів.
Особливе значення торгова марка має в умовах високої конкуренції. З часом торгова марка починає працювати на власника, оскільки визначає впізнавальність товару чи послуги, тим самим підвищує попит і вартість виготовленої продукції чи наданих послуг.
Підтримання високого рівня репутації знаку для товарів і послуг, участь у рекламних кампаніях та інші заходах, що формують у свідомості споживачів позитивний імідж товарного знака, потребують значних сил, часу і капіталовкладень. У разі, якщо такі вкладення залишити без відповідного юридичного захисту у вигляді реєстрації, їх, безсумнівно, захочуть використовувати конкуренти.
Якщо Ви не зареєстрували торгову марку, яку використовуєте в своїй діяльності, то хтось інший рано чи пізно зареєструє її замість вас. У такому випадку, Вам доведеться витратити чимало зусиль і коштів, щоб відновити справедливість.

Підготували
адвокат Новіцька Іванна,
помічник адвоката Петросян Вікторія

Write a comment